<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=482889&amp;fmt=gif">

Het afgelopen jaar hebben we de voor- en nadelen van thuiswerken ervaren. Mensen werken thuis productiever, efficiënter en er is een betere balans tussen werk en privé. Maar er is ook een belangrijke keerzijde van deze medaille. Uit onderzoek blijkt namelijk dat thuiswerkers minder werkplezier ervaren, de professionele interactie, de informele gesprekken en de gezelligheid bij het koffieapparaat enorm missen. 

Toch zal thuiswerken ook na corona populair blijven. Om die reden is het als organisatie dan ook belangrijk om extra te investeren in teamontwikkeling om mensen hierop voor te bereiden, de teamspirit erin te houden en optimaal het aanwezige talent te benutten om de doelstellingen voor dit jaar te realiseren. Investeren in je team is vanwege de volgende 4 redenen daarom juist nú extra belangrijk.

1. Het Wij-gevoel 
Momenteel is er een schreeuwende behoefte aan informeel face-to-face contact. Door verplicht thuiswerken, ontbreekt het aan elkaar motiveren en stimuleren, elkaar echt leren kennen, het erbij horen, het samen winnen en verliezen, kortom het "wij"-gevoel. Daarnaast zijn veel teams gedurende de crisis veranderd van samenstelling. Mogelijk zijn er nieuwe teamleden bij gekomen en anderen zijn vertrokken. Dit heeft er ook voor gezorgd dat veel teamleden elkaar online (beter) hebben moeten leren kennen en zich nog niet écht herkennen in de cultuur van de organisatie. Aan organisaties de taak om daar zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan voor een hogere betrokkenheid van medewerkers met als gevolg een betere samenwerking.

2. Persoonlijke connectie
Een andere reden om nu te investeren in je team is omdat mensen van nature behoefte hebben aan een persoonlijke connectie. Zodra er nieuwe mensen zijn bijgekomen in het team, is het heel lastig om via Teams een persoonlijke connectie te ontwikkelen. Via een scherm komt minder dan 50% van de body language goed over op een ander, zeker wanneer je elkaar nog nooit live hebt ontmoet. Mensen nemen vaak niet de tijd of vergeten om naast werk gerelateerde dingen ook even een persoonlijk gesprek aan te gaan. Zodra je weet waar iemand vandaan komt of wat zijn of haar achtergrond is, begrijp je ook beter waarom iemand op een bepaalde manier reageert. Dat verbetert de samenwerking. Daarom vinden onze team ontwikkeling programma's plaats in een informele setting in de natuur. Uit ervaring weten we dat mensen dan eerder geneigd zijn om over persoonlijke dingen te praten die écht belangrijk voor hen zijn in het leven. Dan ontstaat er pas echt een persoonlijke connectie. 

3. Realiseren van teamdoelen
Het afgelopen jaar hebben collega's op een andere manier met elkaar samen moeten werken. Deze andere manier van samenwerken vraagt om extra aandacht door zelfreflectie en reflectie met je team. Naast de andere manier van samenwerken, merken we vaak ook dat teamdoelen niet of slechts deels behaald worden, omdat ze nog vaak vaag en abstract zijn en niet direct concreet te vertalen zijn naar acties. Covid heeft immers behoorlijk veel onzekerheid en een grotere onvoorspelbaarheid met zich meegebracht. Voorbeeld: ‘We moeten efficiënter samenwerken.’ Of ‘We moeten een versnelling doorvoeren in onze processen’ of 'We willen kosten besparen.' Wat betekent dat dan concreet? Wat kan ieder teamlid zelf doen om dit te realiseren en wat wordt er van ieder teamlid verwacht om optimaal bij te dragen aan deze doelstellingen? Het is belangrijk dat een team dit samen vaststelt en dat het gesprek hierover wordt gestimuleerd. Dit werkt uiteraard veel effectiever zodra mensen face-to-face met elkaar in gesprek gaan hierover en er een positieve flow ontstaat in het team. Hierdoor groeit ook het vertrouwen in het te behalen teamsucces.


Met de Quaestus teamontwikkelprogramma's, begeleiden we teams, op ieder level, intensief om iedereen binnen het team mee te nemen in de visie van de organisatie op de toekomst, zodat mensen zich (opnieuw) verbonden voelen met de gehele organisatie. We zetten de desbetreffende doelstellingen om in een plan van aanpak en individuele acties, zodat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt.

4. Nieuwe energie
Naast dat het enorm belangrijk is dat de bedrijfsdoelstellingen voor iedereen duidelijk zijn, is het ook belangrijk dat er een positieve energie heerst binnen het team. De afgelopen tijd zaten mensen thuis en lag de focus met name op werk. Het is daarom essentieel om, wanneer je als organisatie wilt groeien of een bepaalde klus te klaren hebt, dat mensen eerst samen nieuwe energie opdoen en zich sterk en klaar voelen voor de nieuwe fase. In de Quaestus teamontwikkelprogramma's focussen we daarom ook op activiteiten waarin sport en ontspanning enorm belangrijk zijn om uiteindelijk die bedrijfsdoelstellingen te behalen. Kortom, we zorgen voor een unieke beleving zodat teams op een leuke en ontspannen manier de onderlinge connectie kunnen herstellen en weer “opgeladen” verder kunnen.

Wil jij de huidige talenten binnen je team optimaal benutten om uiteindelijk de doelstellingen voor dit jaar te realiseren?
Maak dan kennis met onze visie op Leadership & Team Development en download hier het Q-Magazine Leadership & Team Development. 

Heb je vragen of wil je graag advies voor een Team Development programma?
Neem dan contact op met ons kantoor via 073 6 15 47 00 of mail Cathalijne van Melle, Leiderschapsconsultant bij Quaestus via
cathalijnevanmelle@quaestus.eu

Picture of Lieke van Grinsven

Geschreven door  Lieke van Grinsven

Welkom bij Quaestus

Het hoofdkantoor van Quaestus is gevestigd in 's-Hertogenbosch. Met een bruisende binnenstad, bourgondische netwerkcultuur en diversiteit aan bedrijven de aangewezen plek om onze cliënten en kandidaten van dienst te zijn. 's-Hertogenbosch is tevens de scharnier tussen Zuid-Nederland en de Randstad met onze vestiging in Amsterdam. Meer weten? Neem direct contact op. Ons team staat je graag persoonlijk te woord om al je vragen te beantwoorden. Vind je het prettiger als wij contact opnemen? Laat dan een bericht achter via het contactformulier.