<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=482889&amp;fmt=gif">
1 min leestijd

Revolutie in Assessment en Development land: Quaestus lanceert het Leadership Readiness Platform.

Revolutie in Assessment en Development land: Quaestus lanceert het Leadership Readiness Platform.

In deze tijd waarin de veranderingen elkaar in rap tempo opvolgen is een van de grootste uitdagingen voor HR en topmanagement het actueel in beeld hebben van het leiderschapstalent.

 

Ging dat vroeger via dure en tijdrovende assessments op locatie (of later met alleen testen zonder live simulaties en met maar beperkte validiteit), nu is er een revolutionair en uniek platform wat 24/7 assessments, live simulaties en concrete handvatten voor verdere groei van het binnen de organisatie aanwezige talent biedt. Efficiënter, effectiever én tegen lage kosten dan de klassieke methode.

 

De data die voortkomt uit de assessments en live simulaties wordt snel en overzichtelijk aangeboden aan HR en topmanagement. Dit in een zogenaamde 9-box grid welke de performance van de deelnemer op de geselecteerde leiderschapsvaardigheden laat zien. De deelnemer zelf ontvangt oefeningen via een app om de te ontwikkelen punten te verbeteren. Het platform monitort deze ontwikkeling, geeft HR en topmanagement real-time inzicht en biedt vanuit deze data allerlei informatieve inzichten en handvatten voor de verdere begeleiding van het talent.

 

Elke organisatie die nu nog volgens de klassieke assessment methode werkt kan direct gaan besparen, wordt flexibeler, doet niet alleen aan betere selectie maar ook aan de juiste ontwikkeling en begeleiding van talent en heeft na enige tijd actueel inzicht in het leiderschap om de ambities van de organisatie waar te maken.

 

Meer weten? Laad de brochure hier.

 

TAGS: