<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=482889&amp;fmt=gif">

Radicale transparantie. Bezoek een willekeurige website over trends en ontwikkelingen in de foodsector en deze ingrijpende zaak staat steeds meer centraal. Want waar komt ons eten eigenlijk vandaan? Regelmatig wordt gesteld dat leveranciers in de foodbusiness geen toekomst hebben wanneer ze niet volledig transparant zijn. Transparant voor consumenten, maar ook zeker voor andere stakeholders die inzicht willen hebben in de gehele Supply Chain. Van “Grond tot Mond” of “From Field to Fork, het zijn woorden die bekend in de oren zullen klinken.

De consument van vandaag gaat steeds bewuster om met zijn voeding en wil meer weten over de herkomst en productie. Organisaties in de voedingsindustrie moeten hierop inspelen om het vertrouwen van de consument voor zich te winnen. Het "luiken dicht communicatie beleid" volstaat dus niet meer. Consumenten willen informatie over de verwerkte ingrediënten, waar deze vandaan komen, wat de footprint daarvan is, hoe deze verwerkt zijn in het eindproduct en wat bijvoorbeeld de leefomstandigheden zijn van boeren die wereldwijd te vinden zijn. Duidelijke communicatie en transparantie in de voedselindustrie zijn dus key. 

Wat Quaestus natuurlijk met name interesseert is wat deze behoefte aan transparantie betekent voor leiderschap. Zijn zij in staat deze “bedreiging” om te zetten in kansen? Weten ze binnen hun organisatie een cultuur te creëren die onderlinge openheid stimuleert en openstaat voor de buitenwereld? En hoe gaan wij hier bij Quaestus eigenlijk mee om?

Met de komst van LinkedIn en andere zakelijke platformen zijn profielen van potentiële kandidaten voor iedereen openbaar èn benaderbaar. Een hele hoop aan data ligt dus op straat. Gelukkig begrijpen veel van onze opdrachtgevers dat het niet om de data zelf gaat, maar om de interpretatie van deze data. Op harde criteria valt namelijk relatief makkelijk te selecteren, maar hoe zit het met de soft skills van de kandidaat? Hoe scoort de beoogd leider op competenties als visie-vorming, executiekracht en op verbindend vermogen?

We weten steeds beter waar ons eten vandaag komt, maar waar komen beoogde kandidaten vandaan? Waar hebben de beoogde kandidaten nu de leiding? Vaak worden bureaus zoals die van ons gezien als een 'blackbox'. Wij streven er daarom naar zo transparant mogelijk te zijn voor de opdrachtgever door die mee te nemen in onze searchstrategie en zo vroeg mogelijk, volledig inzicht te geven in het proces. We laten zien wat er toe leidt dat wij deze kandidaten de beste vinden. Zowel persoonlijk, als online door onze transparante IT infrastructuur. Vanzelfsprekend volgens de GDPR-richtlijnen.

Openheid geldt ook voor de manier waarop we met de kandidaat om gaan. Vanaf het eerste contact tot en met de onboarding in de nieuwe werkomgeving. We zijn gefocust op het schetsen van een helder proces waarbij het vooral gaat om het duidelijk managen van de wederzijdse verwachtingen. Maar ook het bieden van een spiegel om te komen tot (nieuwe) inzichten in het eigen persoonlijkheid, gedrag en de purpose.

Uiteindelijk gaat het om het verbinden van ambities, mét Return on Investment. Ik omarm dat al jaren als mijn eigen motto.

Heb je nog vragen of wil je advies? Maak dan direct een afspraak via deze pagina. 

Picture of Pim Vergunst

Geschreven door  Pim Vergunst

Welkom bij Quaestus

Het hoofdkantoor van Quaestus is gevestigd in 's-Hertogenbosch. Met een bruisende binnenstad, bourgondische netwerkcultuur en diversiteit aan bedrijven de aangewezen plek om onze cliënten en kandidaten van dienst te zijn. 's-Hertogenbosch is tevens de scharnier tussen Zuid-Nederland en de Randstad met onze vestiging in Amsterdam. Meer weten? Neem direct contact op. Ons team staat je graag persoonlijk te woord om al je vragen te beantwoorden. Vind je het prettiger als wij contact opnemen? Laat dan een bericht achter via het contactformulier.