<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=482889&amp;fmt=gif">

Team en Business Acceleratie Programma

  
De ingrijpende gebeurtenissen van de afgelopen maanden hebben de wereld waarin wij leven blijvend veranderd. Covid-19 heeft iedereen geraakt. Was er voor de één fysieke angst om gezondheidvoor de ander ontstonden serieuze financiële zorgen vanwege economische schade. Het vertrouwen van consumenten en producenten kelderde met een niet eerder geziene heftigheid. Naast de onvermijdelijke economische terugval, machteloosheid en sociaal isolement waar velen van ons onder geleden hebben, hebben we gelukkig ook een enorm improvisatievermogen, veel saamhorigheid en creativiteit zien ontstaan in onze samenleving. 

Kortom er is iets ingrijpends gebeurd wat iedereen op zijn eigen manier heeft beleefd. Veel bedrijven hebben noodgedwongen enorme aanpassingen moeten doorvoeren en er is een groot beroep gedaan op het crisismanagement van leiders. Nu breekt er een nieuwe fase aan. De eerste concrete plannen voor herstel worden gemaakt en er wordt op allerlei manieren gekeken naar wat wel en niet mogelijk is in de komende maanden.

Defensie hanteert voor de overgang van een crisissituatie naar een nieuwe fase een speciaal adaptatie en team reboost programmaDat stelt teams in staat om zich snel weer aan te passen aan het nieuwe normaal en met elkaar een goede nieuwe balans te vinden om sterker dan daarvoor verder te kunnen gaan. Een programma duidelijk gericht op het accelereren van de teameffectiviteit

Militairen trainen het grootste gedeelte van hun tijd en verbeteren zichzelf continu om wanneer het nodig is als team een top performance te kunnen leveren. Zij moeten immers altijd voorbereid zijn op onverwachte en onvoorziene situaties. Bovendien wordt er van hen verwacht dat zij zowel als individu en als team zeer ingrijpende gebeurtenissen snel weten te verwerken en weer nieuwe kracht en energie opdoen om zich volledig te kunnen richten op de volgende missie die hen wacht. De doordachte adaptatie aanpak draagt hieraan bij. 

Quaestus heeft deze expertise en ervaring in huis en biedeen unieke mogelijkheid om met je team/ organisatie te leren van deze doordachte adaptatie aanpak. Samen kijken wij welke lessen er voor het team getrokken kunnen worden uit deze succesvolle aanpak die bestaat uit drie fasen:

 • Evaluatie
 • Reflectie
 • Re-launch en Acceleratie

Het Evalueren heeft tot doel samen te bespreken wat we ervaren hebben. Wat ging er goed en minder goed tijdens de crisisperiode en wat deed dat met het ons als persoon, als team en de missie? Het Reflecteren stelt teams in staat om dingen te verwerken en de ervaren situatie met een goed gevoel achter ons laten. Het Re-launchen leert teams wat zij van de crisis geleerd hebben en hiervan willen behouden in de toekomst. Het team gaat pas écht weer Accelereren wanneer er op basis van alle verkregen inzichten en hernieuwde energie samen acties worden geïnitieerd om het plan te realiseren.  

DEF versie 4

Het resultaat van dit programma is een team dat sterker uit de crisis komt dan daarvoor en over het vertrouwen en de collectieve veerkracht beschikt om samen nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. Een team dat zich dankzij de crisis opnieuw heeft uitgevonden met een scherpe focus op de veranderende toekomst. Kortom, een team dat weer in topvorm komt. 

Er kan, gezien de huidige Covid-19 situatie, een duidelijke parallel getrokken worden tussen de militaire wereld en het bedrijfsleven want ook jij en jouw mensen hebben iets ingrijpends meegemaakt en moeten er alles aan doen om samen een nieuwe weg te vinden om zo snel mogelijk weer een high performance organisatie te worden en in topvorm te komen!

Op basis van vele gesprekken die wij de afgelopen tijd met onze cliënten hebben gevoerd over hun zorgen, ideeën en vragen hoe nu te acteren, is dit maatwerkprogramma ontwikkeld, gebaseerd op onze uitgebreide ervaring in leiderschapsontwikkeling en persoonlijke ervaringen van militairenHet bestaat uit online, fysieke en team- en organisatie activiteiten (binnen de 1.5 m voorschriften) waarmee we de drie fasen van adaptatie doorlopen. Sterker uit de crisis komen dan daarvoor en met je team en organisatie beter voorbereid zijn op toekomstige uitdagingen, wie wil dat niet?Pak dit momentum en zorg voor deze unieke impactvolle beleving voor je team en organisatie. 

In ons Team en Business Acceleratie Programma is alles gericht op een snelle adaptatie en herstel van je team/organisatie naar een nieuwe Secure Base en het vrijmaken van het veranderde, vernieuwde potentieel naar een high performance organisatie. 

De volgende belangrijke pijlers komen altijd aan bod: 

Evaluerenreflecterenre-launch en accelereren  
 • Evaluatie, reflectie en dialoog op individueelteam en organisatieniveau
 • Wat hebben we meegemaakt, wat hebben we geleerd van de crisis, waar ligt onze nieuwe uitdaging en hoe nu
  verder
  ?
Creëren van een (nieuwe) Secure Base
 • Hoe staat het in ons team met de verbinding, vertrouwen, respect en veiligheid?
 • Wat was onze “secure base” en wat wordt het de komende tijd? 
 Benodigd leiderschap
 • Hebben wij wel het juiste leiderschapsteam en welk leiderschap hebben we nodig voor een sterke relaunch?
 • Hoe ontketenen we het ondernemerschap en creativiteit bij onze mensen?
 • Hoe versterken we ons scenario-denken en onze veerkracht als organisatie?
Team Reboost
 • Samen nieuwe energie opdoen in een ontspannen natuurlijke omgeving door een combinatie van physical distancing maar tegelijk social connection

Praat eens met de Quaestus Team Acceleratie consultantswij komen graag met je in contact om te bespreken wat er in jouw team en organisatie speelt en hoe je met jouw team de adaptatiefasen in kunt inrichten om in topvorm te blijven of om zo snel mogelijk weer in topvorm te zijn!   

Template Blog Adaptation

 

 

Geschreven door  Quaestus Leadership Innovators

Welkom bij Quaestus

Het hoofdkantoor van Quaestus is gevestigd in 's-Hertogenbosch. Met een bruisende binnenstad, bourgondische netwerkcultuur en diversiteit aan bedrijven de aangewezen plek om onze cliënten en kandidaten van dienst te zijn. 's-Hertogenbosch is tevens de scharnier tussen Zuid-Nederland en de Randstad met onze vestiging in Amsterdam. Meer weten? Neem direct contact op. Ons team staat je graag persoonlijk te woord om al je vragen te beantwoorden. Vind je het prettiger als wij contact opnemen? Laat dan een bericht achter via het contactformulier.