<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=482889&amp;fmt=gif">

Transparantie en vertrouwen zijn enkele van de belangrijkste aspecten binnen organisaties. Zeker nu we zien dat veel meer mensen thuis werken en dit een trend is die vrijwel zeker doorgezet gaat worden in de toekomst. Hoe blijf je ervoor zorgen dat je je personeel vertrouwen geeft, transparant communiceert en ze blijft motiveren om het beste in zichzelf naar boven te halen? Wij gingen in gesprek met Agnes du Bois, Operations Manager bij Quaestus, over hoe zij dit aanpakt.


Leiding geven

Vanuit haar rol als operations manager bij Quaestus geeft ze leiding aan de research consultants en het support team. Daarnaast werkt ze ook bij het dochterbedrijf van Quaestus, Luke Recruitment, waar ze leiding geeft aan het team van recruitment experts. Agnes: “Mijn dag is erg afwisselend. Ik werk ongeveer voor 50% vanuit huis en 50% van de tijd ben ik met een klein team op kantoor. Mijn dag bestaat uit wederkerende individuele coaching gesprekken, team meetings, capaciteitsmanagement, procesoptimalisaties en sparren over mogelijke innovaties.

Het is een mooie uitdaging om de juiste manier van leiderschap toe te passen binnen verschillende teams. Dit ligt aan de zelfstandigheid van, maar ook binnen de teams. Het is belangrijk om naast de algemene team behoeften ook naar de individuele behoeftes te kijken. Agnes: “Ik maak echt gebruik van situationeel leiderschap. In situationele benaderingen wordt het gedrag van de leidinggevende gekoppeld aan het waarneembare gedrag van de individuele medewerker. Per situatie pas ik dus mijn stijl van leidinggeven aan.”

Cultuur binnen de (nieuwe) hybride organisatie

Binnen de nieuwe hybride organisatie is het voor velen een uitdaging om vast te houden aan de daarvoor zo zorgvuldig opgezette bedrijfscultuur. Veel meer mensen werken (fulltime) thuis en de meeste contactmomenten vinden plaats achter een beeldscherm. Voor veel bedrijven was het flink schakelen om op een andere manier te gaan werken. Binnen Quaestus waren we al gewend om veel digitaal te werken dus die stap was minder groot en het heeft veel organisaties juist ook iets gebracht. Zij weten nu dat ze veel flexibeler zijn dan dat ze misschien eerst voor mogelijk hadden gehouden en ook qua efficiëntie zijn er grote stappen gemaakt.

In het hybride tijdperk is het belangrijk om aandacht voor elkaar te houden; waar hebben mensen behoefte aan en hoe kunnen wij hier in faciliteren. Het contact houden en de verbinding blijven zoeken is essentieel. Regelmatig (beeld)bellen, vragen hoe het met mensen gaat en luisteren naar individuele behoeften en hierop inspelen is essentieel voor organisaties om door deze tijd heen te komen. Agnes: “Een open cultuur is voor mij het allerbelangrijkste. Een cultuur waarin je vertrouwen krijgt, vanuit een positieve minds eye kijkt en je probeert te begrijpen waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen. Als je dit begrijpt kun je ook mensen uitdagen en motiveren om het allerbeste uit zichzelf te halen.”

Vertrouwen, transparantie en motivatie

Bij Quaestus werken we vanuit het Secure Base Leadership gedachtegoed. Deze course heeft Agnes met succes afgerond en past haar lessons learned nu toe in de praktijk. Zij heeft geleerd dat transparantie en vertrouwen erg belangrijk zijn binnen een rol en organisatie. Agnes: “Door zelf eerlijk en open te zijn, hoop ik anderen ook het vertrouwen te geven dat ze open en eerlijk naar mij kunnen zijn. Ik probeer op mezelf te reflecteren, mijn fouten te benoemen en daardoor mezelf te verbeteren. Ik zie dat daarmee het gevoel van veiligheid bij anderen ook vergroot wordt om echt te zeggen waar ze tegenaan lopen zodat ik ze ook kan helpen met het vinden van een oplossing.”

Daarnaast is het essentieel om collega’s te blijven motiveren. Zeker in de afgelopen tijd waarin er vanuit huis werd gewerkt, mensen weinig sociale contacten hadden en er weinig vrijheid was om er even op uit te gaan. Agnes heeft deze uitdagingen opgepakt en door middel van het luisteren naar haar team geleerd hoe ze het beste uit haar team kan halen: “Ik krijg regelmatig terug dat ik motiveer vanuit enthousiasme. Ik heb ervaren dat een positieve houding en een behoorlijke dosis aan energie bijdragen aan een omgeving waarin je jezelf durft te zijn en uitgedaagd durft te worden. De bescheidenheid in het team is groot; de research consultants krijgen binnen hun rol steeds meer ownership met meer verantwoordelijkheid. Door ze het vertrouwen te geven, te luisteren naar wat ze nodig hebben en de juiste begeleiding te bieden merk ik dat ze enorm groeien.”

De Secure Base Leader course heeft Agnes geholpen om mensen meer mee te nemen in het verhaal en te begeleiden in de weg naar de stip op de horizon. Agnes: “Zelf ben ik vrij praktisch en actiegericht waardoor ik soms te snel ga. Deze course heeft me geleerd dat wanneer je mensen meeneemt in het verhaal, er structuur en duidelijkheid geboden wordt waardoor de richting en verwachtingen meer helder worden.” Agnes heeft het SBL gedachtegoed geïmplementeerd in haar eigen gedrag en manier van leiding geven en zegt zo mensen meer in hun kracht te kunnen zetten. Dit doet zij door te luisteren, waardering uit te spreken, positieve feedback te geven en daardoor ook het draagvlak te creëren om verbeterpunten aan te kaarten. Zij combineert transparantie, vertrouwen en motivatie om zo het beste uit haar team en collega’s te halen.

Meer weten over onze visie op leiderschap en de Secure Base Leader? Download ons leiderschapsmagazine.

Picture of Eveline van Rooij

Geschreven door  Eveline van Rooij

Welkom bij Quaestus

Het hoofdkantoor van Quaestus is gevestigd in 's-Hertogenbosch. Met een bruisende binnenstad, bourgondische netwerkcultuur en diversiteit aan bedrijven de aangewezen plek om onze cliënten en kandidaten van dienst te zijn. 's-Hertogenbosch is tevens de scharnier tussen Zuid-Nederland en de Randstad met onze vestiging in Amsterdam. Meer weten? Neem direct contact op. Ons team staat je graag persoonlijk te woord om al je vragen te beantwoorden. Vind je het prettiger als wij contact opnemen? Laat dan een bericht achter via het contactformulier.